SB 389 Voter Verified Ballots (2.10.2022 Senate F&S)